Yunus Balığı Memeli Bir Hayvan Mı?

it balığı memeli midir? Köpek Balığı memeli değildir. Çünkü memeliler yavruları vücutlarında meydana gelen, sütle besleyerek büyüten, sempatik omurgalı hayvanlardır halbuki it balığı yumurtlar. Bu soruların beraberinde it balıkları için ayrıntılı veriler yazımızın devamında sizleri bekliyor. Su canlıları içinde bulunan it balığı çoğunlukla büyük sularda yani okyanuslarda yaşamını sürdürmektedir. Saldırgan hayvanlar olmaları sebebiyle bilhassa insanlar için epey tehlikeli oldukları düşünülse de her türünün tıpkı tehlikeyi barındırdığını ifade etmek hatalı olacaktır. Okyanusların hâkimi olan bu hoş canlıların memeli gurubunda yer alıp almadıkları çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Bu hususta kompleks yaşanmasının en büyük sebeplerinden biri bu hoş dostlarımızın adının içinde “it” sözcüğünün geçmesidir. Çiftleşme zamanlarında kadın it balıkları yumurtalarını suyun içerisine bırakarak erkek it balıkları yönünden meni ile çiftleştirmeye hazır duruma getirmektedirler.

Köpek balıklarının agresif olmalarının en büyük sebebi şayet doğalarının bu türlü olmasının beraberinde yumurta ile çoğalmalarıdır. Çünkü memeli grubunda bulunan canlılar yavrularını vücutlarında besledikleri ve onları büyüttükleri için sempatik canlılar olarak bilinmekte ve bu nedenle de daha düşük yırtıcı olabilmektedirler. Ancak yumurta ile artan canlılarda bu türlü bir içgüdü bulunmadığı için çok daha agresif davranışlar sergileyebilmektedirler. Köpek balıklarının bulunduğu sınıflar ve alt sınıflar şöyledir; Sınıf: Kıkırdaklı balıklar Alt sınıf: yassı solungaçlılar Üst takım: Vatozlar ve tırpana balıkları Üst takım: Köpek balıkları Alt sınıf: Deniz kedileri Hem okyanuslarda üstelik tatlı sularda yaşayabilen köpekbalıkları ile çoğunlukla tropik sularda, Akdeniz’de ve kuzey denizlerinde daha çok karşılaşılmaktadır.

Üç değişik grupta beslenebilen it balıkları bilhassa serbest yüzen deniz canlılarıyla beslenenler, planktonlarla beslenenler ve tabanda yaşam sürdüren deniz canlılarıyla beslenenler olarak tek tek gruplandırılmaktadırlar. Serbest yüzen deniz canlılarıyla beslenen it balığı çeşitleri şöyledir; Tabanda yaşam sürdüren deniz canlılarıyla beslenen it balığı çeşitleri şöyledir; Planktonlarla beslenen it balığı çeşitleri şayet şöyledir; Sonuç olarak bu dostlarımızın bir balık türü olduğu ve memeli sınıfında yer almadıkları açılmış bir şekilde meydana koyulmuştur.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir