Sahnelenmek İçin Yazılan Eserlere Ne Denir

Okunmaktan ziyade çoğunlukla sahnelenmek üzere yazılmış, karakterler arasındaki diyaloglardan ve tasvirlerden meydana gelen tiyatro eserine ne denir?
Olay etrafında meydana gelen metinlerden biri olan , yaşanmış yahut yaşanması olası hadiseleri okuyucuya nakletmek yerine sahnede canlandırarak seyirciye açıklayan bir edebi türdür.

Tiyatro Nedir?
Sahne sanatı biçiminde de isimlendirilen türün başka zanaat dallarından ayrılan mühim özellikleri bulunmaktadır. Tiyatro yalnızca okunmak için değil oynanmak için de yazılmaktadır. Ancak oynanmaktan ziyade yalnızca okunmak için yazılan yapıtlar de bulunmaktadır. Oynanmak için yazılan metinler ayrıyeten “oyun” ve “piyes” biçiminde de adlandırılabilmektedir. Tiyatro Özellikleri ? Tiyatro, göstermeye tabi edebi metinlerdir yani yaşanması olası bir vaka sahnede canlandırılır. Tiyatro Türleri Tiyatroları konularına göre başlangıçtan günümüze kadar umumi olarak üç başlıkta inceleyebiliriz. Tragedya (Trajedi) Konusunu tarihten ve efsanelerden alan, çoğunluklu olarak dokunaklı hadiseleri mevzu edinen tiyatrolara “Tragedya” olarak tanımlanmaktadır.

Tiyatroda son söze ne denir?

Trajedilerde şahıslar Yunan mitolojisindeki Tanrı ve Tanrıçaların beraberinde kral, kraliçe, prens ve prenses gibi soylulardan oluşmaktadır. Bu türde asil şahıslara yönelik olmasından özensiz sözlere, kavgaya, kanlı görüntülere yer verilmez. Aynı vakitte “Üç birlik kuralı” dahi keskin bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca bakınız ? Yunanistan’dahi doğan bir oyun türüdür. Kişi ve olayların yalnızca komik yönlerini ele alıp sahnede canlandıran tiyatro çeşidine “Komedya” olarak tanımlanmaktadır. Konularını şayet halkın günlük yaşamından almıştır. Yine tıpkı şekilde şahıslar de halkın içinden seçilmektedir. Komedyada özensiz sözlere, çirkin görüntülere ve hakaret sözlere yer verilir. Ayrıca bakınız ? Hayatın hem dokunaklı üstelik komik yönlerini sahnede göstermeyi hedefleyen çağdaş tiyatronun dahi başlangıcı olarak kabul gören bir başka oyun türü de “Dram”dır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir