Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Tazminat Alabilir Miyim 2022

Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi , İşten ayrılan bireyler bu sürecin nihayetinde çalışma süreçleri ile ilgili tazminat talebinde bulanma hakkını elde edip etmediği epey önemlidir. Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusu çalıştığı iş yerinde sorun yaşam sürdüren işçilerin başını ziyadesiyle meşgul etmektedir. Bu hususta kanunlar epey açılmış ve nettir. Hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde mutlak hükümler vardır. İşçi kanununda Kıdem tazminatı alabilmenin şartlarını incelediğinizde kendi isteğinle iş yerinden ayrılabilmenin şartları farklı farklı sıralanmıştır… Kişilerin kendi istedikleri tarafında iş süreçlerini sona erdirmeleri halinde rastgele bir hak talep edemeyecekleri belirtilmektedir. Yani kısaca amele hiç bir gerekçe olmadan iş yerinden ayrılırsa ne rütbe ne de bildirme ne de diğer haklarını çok mesai, hafta sonu, bayram, resmi tatil iş verenden talep edebilir. Burada önemli olan nokta bireylerin iş akdinin ne şekilde sona erdiğidir. Buna tabi olacak şekilde hak kazanıp kazanmadığı değişkenlik gösterebilmektedir.

İçindekiler İşten A Bir kişi işi iş mevzuatı kapsamında lüzumlu sebeplerin zenginliği ile sona erdiriyorsa bu noktada bir hak elde edecektir. Nasıl tazminat alabilir, nasıl işlemler devam edebilir buna tabi olacak şekilde akıllara takılan bütün sorular yanıt bulabilmektedir. Önemli olan her daim bireyin haklılık sebebinin bulunması ve bu bağlamda çıkarılma sürecini yaşamasıdır. Burada hak kazanacak olan bireylerin iş kazasına, yaşanılan na maruz kalması gibi epey önemli noktaların bulunması gerekecektir. Bu sağlandığı takdirde bireylerin tazminat elde edebilme hakkı bulunmaktadır. İş Akdinin Sona Erme Sürecinde Önemli Noktalar Tazminat elde etmek ve iş sürecinin nihayetinde devamlı gelir elde edemeyecek hale gelmek verilen tazminatlar yönünden ehemmiyet arz etmektedir. Kıdem tazminatı kimler alabilir buna elverişli sonuçların doğabilmesi için bireyin kesinlikle gereken detaylara itina göstermesi her daim gerekecektir.

Kendi talebi ile istifa eden tazminat alabilir mi? 4857 sayılı iş kanunu yeterince mazeretsiz iş yerinden ayrılan (istifa eden) işçiye tazminat ödemesi yapılmaz. Bir diğer deyişle işten istifa eden işçiye tazminat ödenmiyor fakat haklı nedenlerle istifa eden amele rütbe tazminatı alabiliyor. Kendi istediği ile işten ayrılan tazminat alabilir mi sorusunun cevabını gerçekte bu kararıyla Yargıtay vermiş oluyor. İşveren size ödediği reel aylık üzerinden SGK primlerinizi yatırmıyorsa o iş yerinden istifa ederek çıkabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir