Kamu Başdenetçisini Kim Seçer

İnsan Hakları Hukuku Bilgi Bankası Kamu Denetçiliği Kurumu   Genel Bilgi Mevzuat Başvuru Usulü       İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi santral KPSS Memurlar Ders Notları Kamu Başdenetçisini Kim Seçer? Biz de Kariyer Memur olarak bu problemin yanıtını hazırladık. Kamu Başdenetçisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yönünden gizli oyla 4 sene için seçilecektir. Kamu Başdenetçisi seçimi yapılırken ilk iki oylamada 367 rey aranacak, bu oya erişebilen aday olmazsa başmurakıp üçüncü turda salt genellikle seçilecektir. TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliği ne Şeref Malkoç seçildi. Milletvekilleri, Kamu Başdenetçisi adayları Şeref Malkoç, Ayhan Özkan ve Hasan Şahin için rey kullandı. Üçüncü turda uygulanan gizli oylama neticesine göre Malkoç 300, Özkan 20 ve Şahin 1 rey aldı. Seçimin tamamlanmasının sonrasında, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, saat 14.00’de toplanmak üzere birleşimi kapattı. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin Kamu ile idarenin her çeşitli fiil, prosedür, davranış ve davranışlarını, ademoğlu haklarına dayalı, adalet zihniyeti içerisinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, inceleyen ve önerilerde bulunan kurumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tabi olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle alakalı şikâyetleri inceler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir