Hapşırınca Ne Söylenir

Hapşırınca Ne Demeli? Hapşırınca ne denmelidir? İslam’a göre hapşırınca ne adı verilir ve nasıl dua etmeliyiz? Hapşırınca okunacak dua manası, Türkçesi ve Arapçası… Peygamber Efendimiz’in yanında iki şahıs hapşırmıştı. Efendimiz onlardan birine “ Yerhamükellâh / Allah sana rahmet etsin.” dedi, diğerine şayet söylemedi. Kendisine “Yerhamükellâh” demediği şahıs: “Filân şahıs hapşırdı, ona Yerhamükellâh dediniz; ben hapşırdım, bana niçin demediniz?!” diyerek sorunca Peygamber Efendimiz: “O şahıs Elhamdülillâh dedi, sen şayet demedin.” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 127; Müslim, Zühd, 53) HAPŞIRINCA OKUNACAK DUA ARAPÇASI – TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI Hapşırınca okunacak dua… Aksıran kimsenin; “Allah(c.c.)’a hamd olsun” demesi, O’nu işiten kimsenin de: “Allah(c.c.) sana acıma etsin” demesi lazım olur. Aksıran şahıs, yanında “Yerhamukeallah” denildiğini duyunca: “ Allah(c.c.) bize ve size hidayet versin.” yahut “Allah(c.c.), sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin” demelidir. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen bütün dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır.

Bu hakîkat, bir diğer âyet-i kerîmede şu şekilde buyurulur: “Kim İslâm’dan diğer bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85) Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan diğer ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet faktör, namazı dimdik kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun vakit Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular. “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi O seni kesinlikle görüyor” buyurdular. Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve yanında Efendimizin (s.a.v) sünneti bütün Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir