Habil Kabili Neden Öldürdü


İlk doğan Kabil bir çiftçi, kardeşi Habil şayet bir Çoban. Tanah’a göre Kabil, kardeşi Habil’i ötürü ona karşı kin ve nefret beslemiş, en nihayetinde dahi kardeşini öldürerek İnsanlık tarihindeki ilk cinayeti işlemiştir. Bunun üstüne , Kabil’i cehennem azabıyla cezalandırmıştır. Sümer mitolojisinde Emeş-Enten ve – hikâyesi Habil ve Kabil hikâyesine benzeri anlatımlar içermekte, sonrasında bu anlatımların Musevi kaynaklarına aktarıldığı söylem edilmektedir.Habil çoban oldu, Kabil şayet çiftçi.
Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, bilhassa de yağlarını getirdi. RAB Habil’i ve sunusunu kabul etti. Kayin’le sunusunu şayet reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı.”
Kabil buna çok kızar ve hasetlik içerisinde Habil’i öldürür. Tanrı Kabil’e kardeşinin nerede bulunduğunu sorunca ” ” diyerek yanıt verir. Habil’in kanı yerden bağırır. Bunu duyan Rab, Kabil’i lanetler ve durmadan yeryüzünü dolaşmaya mahkûm eder.

Kabil, Tanrıya yalvarır ve başka insanların kendini öldüreceklerini söyler. Bunun üstüne Tanrı, Kabil’e başka insanların onu öldürmesine mani olacak bir iz yapar ve şu şekilde der: “Her kim Kabil’i öldürürse, öç yedi kat ziyadesiyle onun üstüne olsun.” Bunun üstüne Kabil dünyayı gezmek üzere yola menfaat. Çocukları olur ve bir kent kurarak oğlu ‘un ismini verir (Tekvin, 5:17). Bazı kaynaklara göre bahsi geçen bu kent ‘dır. Bazı yorumculara göre Habil’in adağı sürüsünün ilk doğan kuzularından ve en besililerinden olmasına karşın, Kabil’in adağı olan meyve ve tahıl, özenle seçilip hazırlanmış değildi. yorumcusu ‘ye göre Tanrının Kabil’in adağını geri çevirmesinin sebebi, Kabil’i tümden reddetmesi değil, bir dahaki sefere daha titiz olması için uyarmaktı. Tevrat’ın evresinde cinayetin sebebi, “Habil’in Tanrı’nın favorisi olduğunu düşünen Kabil’in kıskançlığı” olarak anlatılsa dahi birtakım yorumculara göre vaziyet bundan ibaret değildir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir