Ebu Cehili Kim Öldürdü

Ebü’l-Hakem olan künyesi İslâmiyet’e düşmanlığı sebebiyle Hz. Peygamber yönünden Ebû Cehil biçiminde değiştirilmiştir. Dârünnedve üyesi olan Ebû Cehil, Resûl-i Ekrem’in davetine esasen beri karşı çıkmış ve müslümanlar aleyhinde hazırlanan tüm komplolarda yer almıştır. Mug?re ile Ebû Cehil, kendi kabilelerine bağlı olmayan birinin peygamberliğini hazmedemedikleri için Hz. Muhammed’e inanmayacaklarını alenen söylemişlerdir. Ticarî nüfuz ve servetinden güç alan Ebû Cehil yaşamı süresince İslâmiyet aleyhinde çalıştı, halkın mümin olmasını engelledi, mümin olanları dahi inançlarından vazgeçirmeye çaba etti. İslâmiyet’i kabul eden şahıs toplumda saygın biri şayet ona saygınlığını yitireceğini belirterek, ticaretle uğraşıyorsa kendisini iflâs ettirmekle tehdit ederek, aciz ve sahipsiz şayet onu döverek İslâm’dan döndürmeye çalıştı.

Yâsir ile annesine, babasına ve daha pekçok müslümana İslâmiyet’i kabul ettikleri için çok ağır işkenceler yaptı; Ammâr’ın annesi Sümeyye’yi şehid etti. Ebû Cehil, ilk müslümanlardan olan üvey kardeşi Ayyâş b. Ebû Rebîa’yı kurnazca göç ettiği Medine’den yineleme Mekke’ye götürdü ve orada hapsedip Medine’ye dönmesine senelerce mani oldu. Ebû Cehil Mekke’ye gelen yabancılara karşı epey acımasız davranırdı. Bir defasında, malını satmak için Mekke’ye gelen Zübeyd kabilesine bağlı bir tüccarın malına düşük bedel biçti. Başka müşteriler ondan korktukları için daha çok bedel veremediler. Zor halde artan tacir Hz. Peygamber’e gittikçe halini anlattı ve onun yardımıyla malını değeriyle sattı. Ebû Cehil bunu duyunca Hz. Peygamber’in evine gidip kendisi ile dövüş etti.

Kur’an âyetlerini yalanlayan, Resûl-i Ekrem’in halkı İslâm’a çağrı etmesine mâni olan Ebû Cehil ile on bir müşrik dostu, halkın hac mevsiminde onunla görüşmesini önlemek ve onları inanç etmekten vazgeçirmek için aralarında iş bölümü yaparak (bk. el-Hicr 15/90) Mekke’nin girişlerini denetim altına almışlardı. Resûl-i Ekrem’i kavminin nazarında ufak düşürmeye çalışan Ebû Cehil, bir defasında Hz. Peygamber Kâbe’de namaz kılarken üstüne deve leşi attırmıştı. Başka bir gün de Safâ tepesinde bulunduğu sırada Hz. Peygamber ile ilgili kötü söz söylemiş, bunu duyan Hamza, Kâbe seviyesinde oturmakta olan Ebû Cehil’in yanına gittikçe onu esasen yaralamıştı. Peygamber, İslâmiyet’in yayılmasına yardımı olur düşüncesiyle birtakım sözügeçer bireylerin mümin olup hidayete ermeleri için Allah’a dua ederdi. İşte onun hidayete ermesini istediklerinden bir tanesi de Ebû Cehil idi.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir