Cenaze Yıkayanlara Ne Denir?

Ölü yıkayan şahsa ne ad verilir? Cenaze yıkayan şahsa ne adı verilir Kelime arapça kökenlidir ve yıkayıcı anlamındadır. Bu sözcük biz türklerde ölmüş yıkayan manasında tüketilir. Cevap: Cenaze yıkayan şahsa ne adı verilir Gassal yahut Gasilci de derler. Cenázeyi bu kurallara göre gömmek farz-ı kifáyedir, bir grup Müslümanın yapmasıyla vazife yerine getirilmiş olur. Ölüm döşeğindeki şahsa İslâmí terminolojide , ölen şahsa adı verilir. Ölünün defne hazır hále getirilmesi için uygulanan hazırlıklara , ölünün yıkanmasına , ölüyü yıkayana , kefenlenmesine , musalláya ve namazdan sonra kabristana taşınmasına , kabre konulmasına adı verilir. Meyyitin, hayattayken yaptığı bir vasiyetle, cenázesini kimin yıkamasını, kimin kıldırmasını, kimin defnetmesini yahut nereye defnedilmesini istemesi bağlayıcı değildir. Ancak ölünün yakınları bu vasiyeti yerine getirebilirler.

Birden çok cenáze hazır olduğunda tek tek kılmak daha uygundur, fakat tek bir cenáze namazı dahi yeterli olacaktır. Müslümanlar arasında cenázenin sonrasında helva yaptırıp ikrâm etmek geleneği görülür. Bununla beraber, cenáze merásiminden sonra ölünün yakınlarının rastgele bir gıda hazırlayıp gelenlere ikrâm etmesini Peygamber yasakladı. Bununla beraber, cenáze merásiminden sonra ölünün yakınlarının rastgele bir gıda hazırlayıp gelenlere ikrâm etmesini Peygamber yasakladı. Özellikle ölen(ler)in mirasçıları yoksul iseler veyá aralarında ergenlik çağına erişmemiş çocuk varsa ölenden geriye artan mirastan bir tür yemek hazırlanarak gelenlere ikrâm edilmesi elverişli değildir. Ölü yakınlarının o sırada hayat sürdürdükleri romantik çöküntünün neden olduğu iş yapmaya gönülsüzlük hesaba katılarak, İslâm Peygamberi, cenáze sahiplerine ziyárete gelenlerin onlara yemek getirmelerini tavsiye etmişti.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir