Belletmenlik Hizmet Puanı

Bilindiği üzere,  Yönetmeliğin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen bayan öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda çalışarak vazife gerçekleştirdikleri her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına şayet bu kapsamda çalışarak vazife gerçekleştirdikleri her ay için 1 puan eklenir.” hükmü bulunmaktadır. Bu bağlamda, yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği dönemlerde ve sonrasında çalışarak vazife yapmamaları/yapamayacak olmaları sebebiyle alaka (b) Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında hizmet puanından yararlandırılmaları muhtemel bulunmamaktadır. Bilgilerini ve  yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği dönemlerde çalışarak vazife yapmadığı durumda belleticilik için ilave puan verilmiş olanlar var şayet verilen ilave puanların geri alınması konusunda gereğini rica ederim. Yukarıdaki hükümler bir tüm olarak değerlendirildiğinde yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumunda çalışmayan yöneticiler, “(müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) belleticilik görevinden yararlanamayacaktır.” MADDE 7- tamamı 24 zaman ile . sabah 08.00’da başlar ertesi gün 08.00’da sona erer. Pansiyonda 2 belletici görevlendirilir. Bu şahıslar Milli Eğitim Bakanlığı yönünden atamasının yapılmasının sonrasında olmak istediğini yönetime bildirir.

Ardından lüzumlu işlemler ve kursa gönderilir. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra çalışan yeni görevine başlar. Zira alakalı Genelge’de, pansiyonun tabi bulunduğu okulun öğretmenlerinin o okulun pansiyonunda olarak görevlendirilmesinin olarak gördüğünüz yorumu çıkmaktadır. Pansiyonda en çok nöbet tutulur? Dönem Toplu Sözleşmede alınan karar tarafında ( -2023) yıllarını kapsayacak şekilde Belletmen/ bir ay içinde 8 gün ve 8 saatten toplamda azami 64 nöbet tutabilir. 24 süre ile nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 ilave ders ücretini 4 saate çıkartarak öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artım sağladık. Nöbet tutan belletici öğretmenlerin maaş ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını sağladık. Yukarıdaki hükümlere göre bir belletici en çok 48 ücret alabileceğinden 48 saati geçmeyecek şekilde belletici, belletici+nöbet vazifiyeti verilebilir. Toplu Sözleşmede “Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri durumunda ilave ders ücreti karşılığı belleticilik vazifiyeti verilebilir.” denildiği için yetki sahibi muallim, pansiyondan mesul yard.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir